TVA IMMOBILIERE

Op 4 oktober as zal mr. Yaël Spiegl de onroerende BTW vragen aankaarten in het kader van een conferentie-lunch voor notarissen. Verkopen onderworpen aan de BTW, transacties onderworpen aan verlaagde tarieven, het nieuwe BTW regime op huur, alle actuele onderwerpen zullen worden doorgenomen.

Voor meer informatie : https://www.larciergroup.com/fr/dejeuner-conseil-du-notariat-operations-immobilieres-et-tva-2018-9781101003220.html