STAATSTEUN

Carole Maczkovics, partner, en Laure Bersou, medewerkster, hebben op 25 september een training gebracht voor advocaten over de sleutelrol van de Belgische gerechten ten opzichte van Staatsteun. Deze training had tot doel de beoefenaars van het beroep bewust te maken van een materie die van belang is voor marktdeelnemers en overheidsinstanties, maar die echter zowel qua inhoud als qua toepasselijke procedureregels ingewikkeld is.