STAATEUNCONTROLE

Op de Breakfast van 19 juni gaf Carole Maczkovics, partner in Europees recht, mededinging en regulatie, een presentatie over staatsteuncontrole. De presentatie gaf een antwoord op de vraag of de staatsteuncontrole kan worden gebruikt als doeltreffend instrument bij het bevorderen van de concurrentie. Tijdens de presentatie werd stilgestaan bij het begrip staatsteun en de legitimiteit ervan, alsook bij de nationale en Europeesrechtelijke rechtshandhaving van staatsteun, en dan in het bijzonder in de recente zaak Bruxelles-Propreté voor de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel. De Breakfast nam plaats in de Club van Lotharingen en het publiek, zowel van Belgische als internationale afkomst, vertegenwoordigde ondernemingen van alle soorten en maten. Dit zorgde voor een interessante discussie na afloop van de presentatie. Bedankt aan alle participanten voor hun bijdragen vanuit verschillende invalshoeken!