RICHTLIJN (EU) 2017/1852

Olivier Bertin heeft, in samenwerking met Jacques Bakulu, een artikel geschreven over de Richtlijn (EU) 2017/1852 van de Raad van 10 oktober 2017 betreffende mechanismen ter beslechting van belastinggeschillen in de Europese Unie.