REVUE GENERALE DU CONTENTIEUX FISCAL

Olivier Bertin heeft een artikel gepubliceerd in het derde nummer van 2018 van de “Revue Générale du Contentieux Fiscal” over tegenstrijdige rechtspraak van het Hof van cassatie over de bevoegdheden van de rechter om een ​​niet-statuut in te vullen. Het betrokken statuut bepaalt de deadline voor het indienen van een bezwaar tegen een belastingaanslag.