NIEUWE REGELGEVING INZAKE MEDIATION

Op 19 juni, in het kader van een evenement mede georganiseerd door DALDEWOLF en CEPANI 40, geeft Patrick Van Leynseele een presentatie van de nieuwe regelgeving inzake mediation die het parlement op 7 juni heeft goedgekeurd. Onder andere wijzigingen wordt de bevoegdheid van de rechters om partijen te bevelen een mediation traject te volgen om hun geschil bij te leggen, behoorlijk uitgebreid.