Seminarie over de fiscale gevolgen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen - Donderdag 17 oktober 2019

Op 17 oktober 2019 zal Olivier BERTIN het seminarie over de fiscale gevolgen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen toespreken, georganiseerd door HEC Luik, de Faculteit Rechtsgeleerdheid, Politieke Wetenschappen en Criminologie van de ULuik en het ULuikse “Tax Institute”. Het thema van zijn presentatie zal zijn "Kapitaaltransacties: inbreng, kapitaalverhogingen en kapitaalverminderingen: nieuwe aspecten van het vennootschapsrecht en fiscale gevolgen". Zijn bijdrage zal worden gepubliceerd in een collectief boek van Éditions Larcier.