HERVORMING VAN HET VENNOOTSCHAPSRECHT

De regering heeft zich de laatste maanden ingespannen voor een grondige hervorming van  het vennootschapsrecht. Hoewel het ontwerp van wetsontwerp zijn gewone weg aflegt om eerstdaags door de wetgever te worden aangenomen, zal het bestaand ontwerp van wetsontwerp op 26 april 2018 het onderwerp zijn van het seminarie georganiseerd door Vanham&Vanham onder het voorzitterschap van Professor Xavier Dieux. Paul-Alain Foriers, Marc Fyon, Eric Pottier, Romain Aydogdu et Didier Willermain zullen tijdens dit seminarie het woord nemen. Patrick De Wolf zal het genoegen hebben om het regime van de nieuwe besloten vennootschap aan te kaarten alsmede de afschaffing van het minimum kapitaal en de bescherming van de schuldeisers te behandelen. Voor meer informatie: http://www.vanham.be/prochains/prochain1.html