Editorial oktober 2019

Quantum AI Hero - Google

©Google

Op 21 september 2019 aanvaardde “Nature”, een wetenschappelijk tijdschrift van hoogstaand niveau, de publicatie van een paper waarin onthuld wordt dat Google “quantum supremacy” had bereikt.
 
Door gebruik te maken van een kwantumcomputer hebben de onderzoekers van Google een berekening kunnen maken in ongeveer 3 minuten tijd, iets waar Summit, ‘s werelds beste klassieke computer normaliter 10.000 jaar over zou doen.
 
Ter illustratie, de vroegst bekende pogingen tot landbouwbewerking vonden plaats in Mesopotamië, zo’n 10.000 jaar geleden…
 
Bovendien, zijn nieuwe artificiële intelligentie programma’s en financiële machines momenteel ook hun eigen investeringsregels aan het schrijven, op manieren waarvan hun menselijke ontwikkelaars slechts delen van kunnen begrijpen.
 
Deze gebeurtenissen illustreren de snelheid waarmee technologie aan het evolueren is en hoe snel zij de spelregels kan veranderen…
 
Echter, de grote principes van marktregulering moeten in voege blijven: de gelijke behandeling van alle consumenten, gelijke toegang tot informatie en het stimuleren van mededinging.
 
Om deze redenen, hoewel bescheiden in het licht van deze “buitenproportionele” wijziging, waren de goedkeuring van een nieuw verbod onder het Belgische Mededingingsrecht (het misbruik van de economische afhankelijkheid), de efficiënte reorganisatie van de Belgische Mededingingsautoriteit en het gezamenlijk memorandum van de Belgische, Nederlandse en Luxemburgse mededingingsautoriteiten over de uitdagingen van de digitale wereld, meer dan noodzakelijk om dergelijke uitdagingen die deze bijzondere technologische revolutie met zich meebrengt aan te kunnen! Andere EU Lidstaten en nationale mededingingsautoriteiten hebben deze koers al ingezet. Hopelijk zullen de resterende Lidstaten en autoriteiten snel hetzelfde doen!

Pierre GOFFINET | Europees recht, mededinging en regulering