Editoriaal november 2019

Editorial november 2019 – Raphaël GEVERS | DALDEWOLF

Sinds 2018 is de uitoefening van een vrij beroep (als natuurlijk persoon of onder vennootschapsvorm) een onderneming zoals elke andere, en dus onderworpen aan het insolventierecht.
 
Concreet gezien kan de vrije beroepsbeoefenaar aldus failliet worden verklaard, ter verschijning worden opgeroepen voor de Kamer voor ondernemingen in moeilijkheden, of om de bescherming van de procedure van gerechtelijke reorganisatie verzoeken.
 
Tijdens de presentatie zullen we onder andere de volgende punten bestuderen :
 
– Na het opdoemen van de eerste moeilijkheden, wanneer de vrije beroepsbeoefenaar wordt opgeroepen ter verschijning voor de Kamer voor ondernemingen in moeilijkheden, hoe moet men deze ontmoeting voorbereiden?
– Is de gerechtelijke reorganisatieprocedure een doeltreffend juridisch instrument om de houder van een vrij beroep die moeilijkheden ondervindt, te beschermen?
– Wanneer kunnen we beschouwen dat de vrije beroepsbeoefenaar in staat van faillissement verkeert?
– Wat zijn de gevolgen van een faillissement voor de professional? Kan hij zijn beroep blijven uitoefenen? Zullen zijn nieuwe inkomsten in beslag worden genomen?
– Als hij het beroep uitoefent als een natuurlijk persoon, onder welke voorwaarden kan hij dan van de uitwissing profiteren en niet langer door zijn schuldeisers worden aangeklaagd voor zijn schulden uit het verleden?
– Hoe kan het beroepsgeheim dat kenmerkend is voor de vrije beroepen worden beschermd in geval van faillissement?
– Wat is de missie van de co-curator?

Raphaël GEVERS | Handelsrecht