Editoriaal December 2019

Editoriaal December 2019 - Olivier BERTIN | DALDEWOLF

 

Bijna jaarlijks aangepast, heeft mobiliteitsbelasting invloed op ons allemaal, ongeacht de wijze van vervoer dat we kiezen.
Vanaf 2020 zullen de regels voor bedrijfswagens worden gewijzigd: de inhoudingen zullen minder voordelig zijn. Wat zal de impact zijn, gezien de gelijktijdige daling van het tarief van vennootschapsbelasting?
Bedrijven zijn aangemoedigd om alternatieven voor de bedrijfswagen aan te bieden: wat zijn ze en waarom zijn ze niet zo succesvol?
Bevordert de wetgever echt emissiearme auto's? Het antwoord moet genuanceerd worden, gezien de recent ingevoerde beperkingen op het gebruik van elektrische voertuigen en "valse" hybriden.
Zeer gunstige belastingregelingen zijn daarentegen van toepassing op bepaalde vormen van alternatief vervoer: motorfiets, fiets, openbaar vervoer.
Als de tijd het toelaat, zal er tijdens het seminarie van 10 december ook aandacht worden besteed aan het (discordante) beleid van de regio's met betrekking tot verkeersbelastingen.

Olivier BERTIN | Fiscaliteit