Oneerlijke bedingingen in contracten tussen bedrijven

De bepalingen van het Wetboek van economisch recht met betrekking tot oneerlijke bedingingen in contracten tussen bedrijven zullen in werking treden op 1 december 2020.  Ze hebben tot doel een beter evenwicht te verzekeren tussen marktdeelnemers.  Daartoe acht de wet bepaalde bepalingen nietig die door hun eenzijdige karakter, onevenwichtigheid of gebrek van transparantie, de verbintenissen van een partij vergroten zonder reële compensatie.  Aan de vooravond van de toepassing van deze nieuwe bepalingen is het daarom belangrijk om na te gaan hoe u uw contracten en algemene voorwaarden kunt aanpassen om uw belangen beter te beschermen.