BECI SEMINARIE

Sari Depreeuw en Valentin de le Court geven op 28 mei 2018 bij BECI een seminarie over het gebruik van intellectuele rechten en de bescherming van bedrijfsgeheimen in bedrijven.  

Vandaag maken immateriële activa zoals software, logo's, uitvindingen, recepten, formules, ... ongeveer 80% uit van de waarde van een bedrijf. Om die activa te beschermen en te valoriseren, moeten ondernemingen een gepaste beleidsstrategie opzetten die tegemoetkomt aan hun behoeften en in de lijn ligt van hun commerciële ontwikkelingsstrategie. Maar dan moeten ze wel goed weten wat begrippen zoals “intellectueel eigendomsrecht” (IER) en “zakengeheim” juist inhouden. En aan die kennis durft het wel eens ontbreken.

Om deze situatie recht te trekken, gaat dit seminarie dieper in op de belangrijkste intellectuele eigendomsrechten en de bescherming van zakengeheimen. De deelnemers zullen onder meer te weten komen wat een octrooi, een merk of een auteursrecht is; waarom het noodzakelijk is om binnen de eigen onderneming een beleidsstrategie uit te werken die gericht is op de bescherming van vertrouwelijke gegevens; hoe ze ervoor kunnen zorgen dat de IER die door hun werknemers werden ontwikkeld, eigendom worden van de onderneming; hoe ze een gebruiksrecht kunnen verkrijgen op IER die toebehoren aan derden of werden ontwikkeld in het kader van samenwerkingsprojecten.

Sari en Valentin brengen u de basisbeginselen bij van intellectuele eigendomsrechten door antwoord te bieden op de volgende vragen:

  • Welke creaties kunnen door intellectuele eigendomsrechten worden beschermd?
  • Welk (octrooi, merken, auteurs) recht is van toepassing op welk type creatie (uitvinding, logo, teksten, beelden, software, gegevens, databases)?
  • Welke zijn de beschermingsvoorwaarden en formaliteiten die eventueel moeten worden nageleefd?
  • Welke activa kunnen worden beschermd als zakengeheimen en hoe gaat dat dan concreet in zijn werk?
  • Wie is eigenaar van een creatie die door een werknemer of externe consultant werd ontwikkeld?
  • Hoe krijgt een onderneming de rechten in handen van creaties die ze zelf heeft gefinancierd?
  • Wat te doen in geval van overtreding?  Welke procedures kunnen worden ingeroepen in geval van namaak?

Inschrijven kan via de website van BECI: https://beci.efficy.com/efficy.dll/guest?page=beci_training/Training_Entry_one.htm&app=ccib&kpub=500020501&cont=&lang=fr .