Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI (C-507/18)

Thaïs PAYAN, een medewerker van het departement Europees recht, heeft zojuist een noot geschreven over het arrest Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI (C-507/18) van 23 april 2020, waarin het Hof van Justitie van de Europese Unie oordeelde dat homofobe uitlatingen van een advocaat in een radioprogramma discriminatie in werkgelegenheid en beroep vormen, aangezien deze advocaat een beslissende invloed heeft of zou kunnen hebben op het aanwervingsbeleid. Het Hof van Justitie heeft nu de bescherming tegen discriminatie in werkgelegenheid uitgebreid en de status erkend van een vereniging van advocaten die als statutair doel heeft personen met een bepaalde seksuele geaardheid in rechte te verdedigen, ongeacht het eventuele winstoogmerk of de identificatie van een benadeelde partij.
 
Deze noot kan worden geraadpleegd via deze link.