ARTIKEL ON BEMIDDELING

Patrick Van Leynseele publiceerde in de Journal des Tribunaux het artikel dat wellicht als leidinggevend zal worden aanzien omtrent de nieuwe rol die voor advocaten en magistraten is toegemeten inzake bemiddeling en andere vormen van alternatieve geschillenregeling na de wet van 18 juni 2018.