ARREST SOMMER

Marc Dal heeft het arrest Sommer t. Duitsland aangaande het beroepsgeheim van de advocaat becommentarieerd, ter gelegenheid van de sessie georganiseerd door het Instituut voor Mensenrechten van de balie te Brussel op 10 oktober 2017. Samen met Thierry Bontinck zal hij een noot over dit arrest publiceren in de volgende uitgave van het JLMB.