Breakfast at Stefany's: Nazicht van de groepsvrijstellingsverordening inzake verticale overeenkomsten

Datum : 21/10/2020

Uur : 10h00 > 11h00


Breakfast at Stefany's by DALDEWOLF - Season 2020-2021 - header

Breakfast at Stefany's: Webinar

Thema: Nazicht van de groepsvrijstellingsverordening inzake verticale overeenkomsten: Wat zijn de regels die niet goed functioneren, of niet zo goed als ze zouden kunnen functioneren?

Dit Breakfast at Stefany's wordt gehouden in het Engels

Sprekers: Pierre GOFFINET & Johannes HOLZWARTH (Policy Officer at DG Competition (European Commission))

 

Breakfast at Stefany's - S05E01

 

Introductie:

Op 8 september 2020, publiceerde de Europese Commissie een Werkdocument van de diensten van de Commissie dat de bevindingen van de evaluatie van de groepsvrijstelling inzake verticale overeenkomsten (“GVVO”) en de Verticale Richtsnoeren samenvat.

Het opzet van deze evaluatie was het verzamelen van bewijs omtrent de werking van de GVVO en de Verticale Richtsnoeren, om te beslissen of ze zou moeten vervallen, worden hernieuwd in haar huidige vorm, of worden herzien. Op basis van de bevindingen van de evaluatie, zal de Commissie een impactanalyse lanceren om de beleidsopties te bekijken voor een herziening van de regels.

De evaluatie heeft aangetoond dat de GVVO en de Verticale Richtsnoeren handige tools zijn die de self-assessment die bedrijven moeten maken van hun verticale overeenkomsten op significante manier vergemakkelijken. De evaluatie heeft echter ook aangetoond dat de markt drastisch is veranderd, en een aantal problemen geïdentificeerd die moeten worden verholpen.

Tijdens deze webinar zullen we focussen op de regels van de GVVO die niet goed functioneren omdat ze niet goed aangepast zijn aan marktontwikkelingen die hebben plaatsgevonden sinds het bepalen van deze regels, met name de groei van online verkopen en van nieuwe marktspelers zoals online platformen. Dit heeft betrekking op: online verkopen en beperkingen op adverteren, dual pricing, het onderscheid tussen actieve en passieve verkopen, selectieve distributieovereenkomsten, het equivalentiebeginsel, beperkingen op het gebruik van online verkoopplaatsen en prijsvergelijkingswebsites, agentuurovereenkomsten, retail parity clausules en duale distributie.

We zullen ook ingaan op de regels van de GVVO die niet goed functioneren omwille van redenen die niet noodzakelijk gelinkt zijn aan marktontwikkelingen. Deze disfunctie verwijst naar problemen die te maken hebben met bepaalde hardcore restricties (b.v. verticale prijsbinding (“RPM”)), uitgesloten beperkingen (b.v. niet-concurrentiebedingen), bepaalde distributiemodellen (b.v. franchise), of de combinatie van verschillende distributiemodellen (zoals b.v. het gebruik van zowel exclusieve als selectieve distributie door dezelfde leverancier).

Johannes Holzwarth, Policy Officer bij de Europese Commissie (DG Concurrentie), die meeschreef aan het Werkdocument van de diensten van de Commissie, zal het evaluatieproces en de voornaamste problemen die moeten worden verholpen, toelichten. Pierre Goffinet, advocaat in het mededingingsrecht en regulering bij DALDEWOLF, zal een overzicht geven van de regels die momenteel van toepassing zijn en een kritische analyse geven van deze problemen.

Johannes Holzwarth, die afstudeerde van de universiteit van Chicago en een voormalig Duits advocaat is, is Policy Officer bij de Europese Commissie (DG Concurrentie). Hij schreef mee aan het Werkdocument van de diensten van de Commissie dat de bevindingen van de evalutie van de groepsvrijstellingsverordening inzake verticale overeenkomsten en de Verticale Richtsnoeren

 


Inschrijving

Om deel te nemen aan dit event, gelieve u zich te registreren door onderstaande gegevens in te vullen:

* Verplichte velden

Ik registreer