Thierry Bontinck

Thierry Bontinck is sinds 1996 advocaat bij de balie te Brussel en is sinds 2012 ingeschreven bij de balie van Parijs. Hij behaalde zijn diploma van licentiaat in de rechten aan de Université catholique de Louvain (UCL) en is houder van een master in Europees recht (Europacollege Brugge). 

Thierry Bontinck was lid van de raad van de Franstalige Orde van advocaten bij de balie te Brussel (2007-2010) en was ook secretaris van de Orde. Hij was voorzitter van de Conferentie van de Jonge Balie van Brussel (2006-2007). Hij geeft les in deontologie aan de opleidingsschool van de balie. Hij is ook lid van het redactiecomité van het Journal des Tribunaux. 

Thierry Bontinck heeft de leiding over de praktijkgroep Europees recht, mededinging, distributie en marktpraktijken

Hij heeft verschillende artikelen gepubliceerd aangaande Europees recht,handelsdistributie en mededingingsrecht. Hij treedt op als spreker bij verschillende seminaries. 

Binnen zijn praktijk behandelt hij dossiers aangaande mededingingsrecht (Belgische en Europese procedures, audits, compliance) en handelsdistributie (contracttechnieken, geschillen, oprichting van een netwerk, structureren van distributieschema’s tussen Frankrijk en België). Sinds 1996 neemt hij deel aan verschillende M&A-verrichtingen, zowel als teamleider als in de hoedanigheid van lokale contactpersoon bij  internationale transacties. Zijn vertrouwdheid met de Europese markt heeft Thierry Bontinck toegelaten om een belangrijke praktijk uit te bouwen op het gebied van Europese en internationale ambtenarenzaken. 

Hij is één van de weinige advocaten die over een diepgaande kennis beschikt inzake conflicten tussen de Europese instellingen en hun ambtenaren. 

Hij werd als Onderwijsmeester in Europees recht aan de Opleidingschool van de Balie te Parijs benoemd. (EFB- Ecole de formation du barreau de Paris).

 

Expertise 

Europees recht, mededinging, distributie en marktpraktijken, fusies en overnames en Europese ambtenarenzaken.

 

Publicaties