Sari Depreeuw

Sari Depreeuw studeerde af aan de rechtsfaculteiten van de Université de Namur in 1999 en van de KULeuven in 2002. Ze behaalde een Master in de intellectuele rechten aan de KUBrussel (nu KULeuven) in 2006 en een doctoraat aan de Vrije Universiteit Brussel in 2011. Ze is lid van de Balie te Brussel sinds 2002.

Sari Depreeuw werkt voornamelijk op het gebied van intellectuele rechten (met een nadruk op auteursrecht) en IT recht (zowel procedures als advies en contracten).

Ze geeft aan Université Saint Louis de cursussen Intellectuele Eigendomsrechten en Mediarecht en is verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel (onderzoeksgroep LSTS).

Sari Depreeuw publiceerde reeds talloze artikelen over de Belgische, Europese en internationale auteursrechten en levert regelmatig haar bijdrage tijdens congressen en seminaries.

 

Expertise

IT/IP - Intellectuele rechten - Auteursrecht

 

Publicaties

De lijst van haar meest recente publicaties omvat:

 • S. DEPREEUW, “The right of ‘communication to the public’ in the European Union” (with F. BRISON) in P. TORREMANS (ed.), Research Handbook On Copyright Law, Edward Elgar Publishing, [forthcoming], 96-134.
 • S. DEPREEUW, (Comment on the Belgian provisions regarding sui generis database rights) in F. BRISON & H. VANHEES, Hommage à Jan Corbet : la loi belge sur le droit d'auteur : commentaire par article, Larcier, [forthcoming].
 • S. DEPREEUW, "Digitaal navigeren in een juridisch mijnenveld”, Computerrecht 2017/2, 59-61.
 • S. DEPREEUW en Ch. PONSART, «La conformité au nouveau Règlement européen de protection des données et les outils de démonstration de conformité», Data protection: L’impact du GDPR en assurance, Waterloo, Wolters Kluwer, Bull. Ass.- De Verz., 2017, n°22, pp. 261-289.
 • S. DEPREEUW, "Rafael Hoteles bevestigd in REHA: secundaire mededelingen in?hotels, cafés, kuuroorden en revalidatiecentra (maar niet bij de tandarts)”, IRDI 2016/3, 220-228
 • F. BRISON, S. DEPREEUW, B. MICHAUX, S. VAN DEN BRANDE, "Linking and making available to the public” (national report for AIPPI), ICIP 2016/3, 507-524.
 • S. DEPREEUW, "Het onontkoombare reproductierecht”, A&M 2015, 119-138
 • S. DEPREEUW, "De 'mededeling aan het publiek' in de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie", IRDI 2015/4, p. 309-329
 • TRIAILLE, J., DUSOLLIER, S., DEPREEUW, S., HUBIN, J., DE FRANCQUEN, A., "Preliminary studies to the future EU Copyright review: about (some) exclusive rights and (some) exceptions”, AM 2015(2) 147-157
 • F. BRISON & S. DEPREEUW, "Het recht van mededeling aan het publiek" in J. CABAY, V. DELFORGE, V. FOSSOUL & M. LAMBRECHT (eds.), 20 ans de nouveau droit d’auteur - 20 jaar nieuw auteursrecht, Limal, Anthemis, 2015, 69-117 (chapter on the right of communication to the public)
 • B. MICHAUX, S. DEPREEUW, S. VAN DEN BRANDE & T. VAN DE GEHUCHTE, "Exceptions and limitations to copyright protection for libraries, archives and educational and research institutions”, ICIP 2015/2, 234-257
 • S. DEPREEUW, "Internet browsing dan toch zonder toestemming van de auteur (noot onder het Meltwater arrest)”, A&M 2015, 170-173 
 • S. DEPREEUW, The Variable Scope of the Exclusive Economic Rights in Copyright, Kluwer Law International, 2014, 584 p.
 • S. DEPREEUW & J.-B. HUBIN, "Of availability, targeting and accessibility: online copyright infringements and jurisdiction in the EU”, Journal of Intellectual Property Law and Practice, 2014, 9 (9): 750-764, http://jiplp.oxfordjournals.org/content/9/9/750.abstract.
 • F. BRISON & S. DEPREEUW, "Exclusiviteit op basis van intellectuele rechten” (exclusivity based on intellectual property rights) in R. FELDKAMP, E. JANSSENS, J. LEMMENS, Ondernemingscontracten (Business contracts), 2013, 231-258.
 • S. DEPREEUW, "De uitzondering voor "tijdelijke technische reproductiehandelingen” na Infopaq I en II en Premier League” (the exception for technical, temporary acts of reproduction after Infopaq I and II and Premier League), A&M 2013, 76-85.
 • S. DEPREEUW, (Comment of the Belgian Copyright and Database Acts) in F. BRISON, M.-C. JANSSENS & H. VANHEES (ed), Wet & Duiding Intellectuele Rechten, Larcier, 2012. 

Ze is co-auteur van verschillende studies :

 

Conferences

 • Moderator at EDPS-Civil Society Summit 2018 (sessions on (i) Challenges to GDPR implementation: individual and collective redress and (ii) Monitoring illegal content online: notice-and-action procedures), Privacy Camp, Brussels, 2018, https://privacycamp.eu/2018-edps-civil-society-summit/
 • Auteursrecht in de audiovisuele sector. Resultaten van de studie naar juridische en economische aspecten (with O. Braet), Overlegcomité audiovisuele sector, FOD Economie, 15 December 2017
 • “Data, profiling & GDPR”, The Impact of FinTech, FinTech Belgium Summit Brussels 2017, 14 December 2017
 • “Evolving intellectual property rights in the digital economy:  On data ownership, text and data mining” (with A. Strowel), Conférence des économistes, ULB, Brussels, 30 November 2017
 • “Auteursrecht in de audiovisuele sector. Resultaten van de studie naar juridische en economische aspecten”, Seminarie Auteursrecht - Recente ontwikkelingen in de Belgische en Europese wetgeving (organized by FOD Economie), Brussels, 10 November 2017
 • “Navigating the legal minefield.  How to make contractual sense of regulation in the digital economy?”, Data and software: how open is the future, IOF-TTO event (VUB), Brussels, 17 October 2017
 • “Computer says no – profiling under the GDPR”, Meetup Fin Tech, 14 September 2017
 • “Protection of personal data – preparing for the GDPR”, Annual conference on EU law in the insurance sector 2017, ERA Trier, May 2017
 • “La protection des données à caractère personnel”, IFE, 30 March 2017