Raphaël Gevers

Raphaël Gevers is gespecialiseerd in het recht van de ondernemingen in moeilijkheden (faillissementen en reorganisaties), herstructurering van ondernemingen en "composition procedures”.

Hij adviseert cliënten bij elke herstructurering met als doel het optimaliseren van het voortbestaan van hun bedrijf.

Raphaël is gastdocent aan de UCL Mons (Université Catholique de Louvain - Mons). Hij doceert er het recht van de ondernemingen in moeilijkheden.

Dankzij zijn grondige kennis van de sectoren van de cliënt, levert Raphaël relevante diensten op het gebied van de reorganisatie (het equivallent van het Amerikaans "Chapter 11”) of formele insolventieprocedures.

Raphaël heeft gewerkt op de gerechtelijke reorganisatie van talrijke bedrijven (actief in verschillende sectoren, zoals de bouw, informatica, horeca, cultuur).

Raphaël adviseert cliënten die geconfronteerd worden met schuldenaars betrokken in reorganisatieprocedures om een sneller en efficiëntere incasso te bewerkstelligen.

Als voormalig toegevoede curator, adviseert Raphaël cliënten faillissementenszaken, zowel schuldeisers van gefaillieerde debiteuren als de in failliet verklaarde vennootschappen zelf.

Hij vertegenwoordigt ook cliënten in juridische procedures, met inbegrip van incassoprocedures.

 

Expertise

Handelsrecht (met inbegrip van invorderingsprocedures), Faillissementen en reorganisaties

  

Publicaties