Pierre Goffinet

Pierre Goffinet is sinds 2004 aangesloten bij de balie te Brussel. Hij behaalde een diploma van licentiaat in de rechten aan de Université Catholique de Louvain. Hij is eveneens houder van een BS en MA in economie van de Université Catholique de Louvain.

Pierre Goffinet is een voormalig auditeur bij de Raad voor de Mededinging. Als auditeur had hij de leiding van meerdere onderzoeken (antitrust en concentratie controle) in verschillende economische sectoren. Hij was ook verantwoordelijk voor de verwijzingsverzoeken van concentraties bij de Europese Commissie voor de Belgische Mededingingsautoriteit.

Pierre Goffinet is tevens een voormalig onderzoeker in toegepaste macro-economie bij de Université Catholique de Louvain.

Pierre heeft ervaring opgebouwd in verschillende sectoren, waaronder de energie-, telecom-, kleinhandels-, FMCG-, kansspel-, verzekerings-, gezondheids-, spoor- en maritiem transportsector.

Pierre is ook gespecialiseerd in het behandelen van vorderingen tot het bekomen van een vergoeding van de schade geleden ten gevolge van oneerlijke handelspraktijken en ten gevolge van inbreuken op het mededingingsrecht. Dankzij zijn economische kennis kan Pierre de verschillende "theories of harm” in het mededingingsrecht toetsen (bv. de effectieve prijs berekenen bij prijsmisbruik) en kan hij de verschillende modellen die gebruikt worden om de omvang van de schade te begroten beoordelen.

Hij maakt deel uit van de praktijkgroep Europees recht, mededinging, distributie en marktpraktijken.

Hij publiceerde verschillende artikelen aangaande het Belgische en Europese mededingingsrecht.

 

Expertise

Europees recht, mededinging, distributie en marktpraktijken, Staatsseun, Telecomrecht (Communicatierecht), Oneerlijke handelspraktijken, Spoorwegrecht, Energierecht (REMIT)

 

Recente publicaties

 • « Les lignes de force du nouveau droit belge de la concurrence », Revue de droit commercial belge, [to be published], 37 p. (met Roman Spangenberg)
 • « Les clauses attributives de juridiction à l’épreuve du droit de la concurrence », Journal de droit européen, n°259, mei 2019, pp. 199 – 201. (met Roman Spangenberg)
 • "Cartel Regulation 2019", Belgian Chapter, Getting The Deal Trough, Januari 2019 (met Laure Bersou)
 • "Competition Litigation 2019", Belgian Chapter, International Comparative Legal Guides, September 2018 (met Thierry Bontinck) 
 • "The judgments of the Court of Justice in the Intel case: is the “as-efficient competitor test” for exclusivity rebates back?”, Osterreichische Zeitschrift Iiir Kartellrecht (Austrian Competition Journal), November 2018 (met Léa Siniscalco)
 • Competition Litigation 2018", Belgian Chapter, International Comparative Legal Guides, September 2017 (met Thierry Bontinck) 
 • "The judgments of the General Court in the Intel case and of the Court of Justice in the Post Danmark II case: more clarity on the legal standard?”, Osterreichische Zeitschrift Iiir Kartellrecht (Austrian Competition Journal), September 2016
 • "Competition Litigation 2017", Belgian Chapter, International Comparative Legal Guides, September 2016 (avec Thierry Bontinck) 
 • "The "tangible" examination of inspections and seizures: a requirement after the ECtHR Vinci judgment?", Journal of European Competition Law & Practice, 2016, februari 2016 (met Thierry Bontinck) 
 • "The judgment of the General Court in the Intel case and the opinion of the Advocate General in the Post Danmark case: a reconsideration of the policy of the European Commission?”, Österreichische Zeitschrift für Kartellrecht (Austrian Competition Journal), september 2015
 • "Le jugement du 24 novembre 2014 du Tribunal de commerce néerlandophone de Bruxelles : le private enforcement au point mort ?", Tijdschrift voor Belgische Mededinging – Revue de la Concurrence Belge, 2015, n° 2 (met Thierry Bontinck)
 • "Vertical relationships, in what extent the qualification of agent limits the application of article 101 TFEU?", Journal of European Competition Law & Practice, 2014, décembre 2014 (met Frédéric Puel)
 • "L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne dans l’affaire Intel : une remise en cause de la politique de la Commission européenne ?", Revue du droit des industries de réseau - Tijdschrift voor het recht van netwerkindustrieën, 2014, n° 4
 • "New challenges in merger control in Europe - A reform of the referral system?", Österreichische Zeitschrift für Kartellrecht (Austrian Competition Journal), februari 2014, pp. 12-19
 • "Le nouveau régime belge de contrôle des concentrations”, Tijdschrift voor Belgische Mededinging – Revue de la Concurrence Belge, N° 2, 2013, pp. 145-166.