Patrick Van Leynseele

Patrick Van Leynseele is sinds 1979 lid van de Balie te Brussel en sinds 1997 van de balie van New York. Hij behaalde een diploma van licentiaat in de rechten aan de Vrije Universiteit van Brussel en van Master of Comparative Law van de Universiteit van Miami (1979).

Hij heeft gewerkt voor advocatenkantoren in Miami, Brussel en New York. 

Patrick Van Leynseele treedt regelmatig op in arbitrages, als advocaat, maar ook als arbiter. Van 2009 tot 2012 was hij lid van de raad van de Franse Orde van advocaten van de balie te Brussel, waar hij voorzitter was van de commissie "MARCS”  - Modes Alternatifs de Résolution des Conflits (Alternatieve geschillenbeslechting). Onder zijn voorzitterschap werden bemiddelingsprogramma’s tussen de balie en de rechtbanken van Brussel op punt gesteld.  

Hij is een pionier op het vlak van bemiddeling in burgerlijke en handelszaken in België en heeft meer dan 200 bemiddelingen in binnen- en buitenland op zijn actief. Hij werd de "Paus van de bemiddeling” genoemd in de 2012 uitgave van Chambers Europe en wordt aangeduid als "zeer zichtbaar aanwezig” wat betreft de beslechting van commerciële geschillen.

Zijn praktijk is toegespitst op algemeen vennootschapsrecht, mergers & acquisitions, investeringen in risicokapitaal, joint ventures, etc., dit zowel als raadsman, als onderhandelaar, als in zijn hoedanigheid van specialist inzake geschillenbeslechting.  

Omwille van zijn ervaring in het werken met Italiaanse clienten maakt hij deel uit, samen met Dominique Bogaert, van de "Italian Desk" van DALDEWOLF.

 

Ervaring

Litigation and ADRHandelsrechtContracten en verbintenissenCorporate

 

Publicaties 

 • "La loi du 18 juin 2018 : L’appel à la médiation ou le Waterloo de la médiation volontaire ?", JT 2018, 877, p. 887
 • "Enforceability of mediation clauses in Belgium and the Netherlands", Nederlands-Vlaams tijdschrift voor Mediation en conflictmanagement, 2017, n°3, Ed. Boom Juridisch – Intersentia, The Hague, pp. 37-58
 • "Le processus de médiation : un exemple d'entame du médiateur", Tribunaux, barreaux et révisorat d'entreprise : actualité de leur collaboration et actualité en droit des affaires, Maklu 2012, p. 69
 • "La 'Med-Arb' et ses dérivés. Plaidoyer pour un mode de résolution des conflits efficace", Liber Amicorum Georges-Dal, pp. 833-864, Larcier 2013
 • "Med-Arb et tierce décision obligatoire : les enjeux les écueils, les solutions et les précautions à prendre", JURIM Pratique, "Les modes alternatifs de règlement des conflits" Larcier 1/2014, p. 101La médiation et l’arbitrage en droit du travail (Kluwer, 2011)
 • Conflits d’intérêts dans les modes alternatifs de résolution des conflits (Conflits d’intérêts, Anthemis 2011)
 • La médiation dans le code judiciaire (JT, 30 april 2005, nr. 6179, p. 297 e.v.)
 • Une nouvelle loi sur la médiation
 • Quand les parties maîtrisent la solution à leur conflit
 • La médiation, qu’est-ce?
 • Introduction au processus en matière civile et commerciale