Olivier Bertin

Olivier Bertin is advocaat aan de balie van Brussel sinds 1989. Hij is licentiaat in rechten van de Université Libre de Bruxelles, houder van een postgraduaat in fiscaliteit (Fiscale Hogeschool, 1991) alsook van een "Master In Laws” (Cambridge, 1993).

Opgeleid in het fiscaal departement van drie belangrijke Brusselse advocatenkantoren, heeft hij vervolgens deelgenomen aan de oprichting van het Belgisch advocatenkantoor van een internationaal kantoor van bedrijfsrevisoren (2001).

Hij heeft De Wolf & Partners vervoegd in 2004 als verantwoordelijke van het fiscaal departement en DALDEWOLF in 2015, ook als verantwoordelijke van het fiscaal departement.

Olivier is assistent geweest aan de UCL tussen 1993 en 2005. Sinds 2006 doceert hij er de cursus fiscale procedure (inkomstbelastingen). Hij is tevens docent aan de Universiteit van Luik (ULg) en lid van het "Tax Institute", waar hij vennootschapsbelasting doceert. Hij geeft ook les aan de School of Business Sciences ICHEC. Sinds 2012 is Olivier ook plaatsvervangend raadsheer in het Hof van Beroep van Bergen.

Olivier Bertin heeft talrijke artikels over fiscale en boekhoudkundige kwesties gepubliceerd. Hij is één van de auteurs van het handboek "Manuel de procédure fiscale” (Anthemis, 2015, 2e ed.). Hij nam deel als spreker aan talloze seminaries over deze onderwerpen.

Olivier is gespecialiseerd in het fiscaal recht in het algemeen, met inbegrip van de vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, BTW, internationaal belastingsrecht (met een bijzonder accent op de betrekkingen met Frankrijk, China en de Democratische Republiek Congo) alsook de fiscaliteit van non-profitorganisaties en overheidsinstellingen en lokale fiscaliteit. Hij helpt ook de belastingsplichtigen in alle fases van hun rechtszaak, zowel op administratief als op gerechtelijk vlak, maar ook in het kader van het inleiden van een gerechtelijke- of bemiddelingsprocedures. Hij adviseert tevens over boekhoud- en fiscaal strafrecht.

 

Expertise

Fiscaal recht, Vennootschapsbelasting, personenbelasting, internationaal fiscaal recht, BTW, fiscaliteit van entiteiten zonder winstoogmerk en entiteiten van publiek recht, lokale fiscaliteit, fiscale geschillen (administratief en gerechtelijk), rulings, boekhoudrecht

 

Publicaties en conferenties

 • « Le juge peut-il remédier à l’inconstitutionnalité temporaire du délai de réclamation ? Le « Oui » et le « Non » de la Cour de cassation », Revue Générale du Contentieux Fiscal, 2018/03
 • La Cour de cassation confirme le principe général d’exemption des biens du domaine public, article internet, DALDEWOLF.COM, mei 2018
 • « Directive (EU) 2017/1852 du 10 octobre 2017 du Conseil concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne », article internet, DALDEWOLF.COM, november 2017
 • « Dubbele inkomstenbelasting met Franse herkomst », article internet, DALDEWOLF.COM, 11 juli 2017
 • « Rachat d’actions dans le chef de la société cédante : état des lieux suite à la révision de la position administrative », met Julien COLSON, Revue Générale de Fiscalité et de comptabilité pratiques, mei 2017
 • « The Belgian tax innovation box regime; presentation pour the Geneva Group International (GGI) », mei 2017, Brussel
 • « Le contentieux de la fiscalité communale des entreprises, seminarie voor de Revue de fiscalité régionale et locale », april 2017, Brussel
 • « Actualités en matière de procédure fiscale »,  met François STEVENAERT MEEUS, seminarie ULg, 8 februari 2017 in de  « Executive degrees »
 • « Réforme de l’impôt des sociétés en Belgique », met Julien COLSON, presentatie aan het kantoor  FIDAL Lille (France), 2 december 2016
 • « Procédure fiscale: les principaux points d'attention », seminarie «Atelier de compétence», 29 november 2016, Wavre
 • «  Le tax shelter pour les PME », seminarie aan het kantoor DALDEWOLF, 13 september 2016, Brussel
 • « La difficile application des conventions préventives de double imposition au Congo », article internet, DALDEWOLF.COM, 2016
 • « Les obligations des prestataires de service étrangers en matière de TVA congolaise », article internet, DALDEWOLF.COM, 2016
 • « Le recouvrement », met Eric BRUSTEM, in de Manuel de Procédure fiscale, dir. François STEVENAERT MEEUS, Anthemis, 2016, (2è ed.), 956 p.
 • « Actualités en matière d'impôt des personnes physiques », UCL seminarie, 26 februari 2015, Louvain-la-Neuve
 • « Transposition en droit belge de la nouvelle directive comptable », seminarie ULg, 9 februari 2015, Luik
 • « Trends in Belgium, Luxembourg Tax Law », seminarie De Wolf & Partners (met Asbed Chahbazian), 23 mai 2014, ambassade van Groothertegdom Luxemburg in London  
 • « Successions & donations», seminarie Distriart, 20 maart 2014, Nivelles
 • « Les avocats et la TVA à partir du 1erjanvier 2014 », seminarie De Wolf & Partners, Brussel, 5 december 2013
 • «The Private Foundation and Tax Planning », « FAIB News », n°93, 3trimestre 2013