Georges-Albert Dal

Georges-Albert Dal is sinds 1969 ingeschreven bij de balie te Brussel. Hij behaalde zijn diploma van doctor in de rechten aan de Université Libre de Bruxelles en is houder van een bijzondere licentie in economisch recht. 

Georges-Albert Dal is professor-emeritus van de Université catholique de Louvain (UCL) en is hoofdredacteur van het Journal des Tribunaux. Tijdens zijn loopbaan heeft hij tal van functies bekleed. Hij is de voormalige stafhouder van de Franstalige Orde van advocaten bij de balie te Brussel, gewezen voorzitter van de raad van Europese balies (CCBE) en gewezen voorzitter van de Fédération des barreaux d’Europe. 

Samen met Guy Keutgen is hij coauteur van een standaardwerk over arbitrage, waarvan het tweede deel, dat gewijd is aan internationale arbitrage, onlangs verscheen. Hij is ook de auteur van tal van publicaties op het vlak van handels-, bancair  en financieel recht en inzake arbitrage. 

Als senior vennoot van DALDEWOLF beschikt Georges-Albert Dal over een grote deskundigheid aangaande ondernemings- en faillissementsrecht. Hij voert zijn activiteiten vanuit zijn arbitragepraktijk en maakt binnen de associatie deel uit van het ADR-team. Georges-Albert Dal wordt regelmatig als arbiter aangewezen door het Arbitragehof van de CCI te Parijs en door CEPINA te Brussel. 

 

Expertise

ArbitrageHandelsrechtCorporate

 

Recente publicaties

  • L'arbitrage en droit belge et international, t. I – Le droit belge, 3ème édition, Bruxelles, Bruylant, 2015, 784 pages (avec G. Keutgen, M. Dal et G. Matray)
  • Georges-Albert Dal heeft een artikel gepubliceerd getiteld « En relisant Christine Matray dans le Journal des tribunaux ». Dit artikel verscheen in het boek Contestation, combats et utopies – Liber amicorum Christine Matray, Brussel, Larcier, 2015, p. 63.
  • Samen met Mr. Fabian Tchékémian heeft stafhouder Georges-Albert Dal een artikel gewijd aan de arbitragewet van de OHADA in het « Internationaal Tijdschrift voor ondernemingsrecht » gepubliceerd (DAOR, n° 2014/2, n° 110, p. 161 e.v.).
  • Georges-Albert Dal schreef het voorwoord van het boek "L'éthique de l'avocat - Outil de marketing ou d'engagement" dat binnenkort zal uitkomen (Anthémis en Ed. du Jeune barreau de Liège, Limal - Luik, 2014). Deze inleiding werd gewijd aan het thema "Ethique et discipline : l'application de la règle déontologique à l'aune de l’éthique professionnelle".
  • Naar aanleiding van zijn twintigste verjaardag heeft de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) "Le livre blanc de l’argent noir" gepubliceerd. Het werk bevat verschillende persoonlijke bijdragen, waaronder deze van Georges-Albert Dal getiteld : "Les avocats, les soupçons et le secret professionnel" (p. 153 et suiv.)
  • Het Liber amicorum François Glansdorff en Pierre Legros, dat werd voorgesteld aan de geïntresseerden tijdens het eerbetoon, dat plaatsvond op 22 november 2013 aan de Universitaire Stichting, bevat één bijdraag die werd geschreven door George-Albert Dal. Hij bespreekt het algemene injunctierecht van de stafhouder (p. 549)
  • The CCBE rules on professional secrecy

Hier is de volledige lijst