Frédéric Couvreur

Frédéric Couvreur is lid van de balie van Brussel sinds 1997.

Hij studeerde af aan de Université Catholique de Louvain (UCL). Hij behaalde een Master na Master in het Internationaal en Europees Recht aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Hij voltooide een stage bij het Directoraat-Generaal Concurrentie van de Europese Commissie. Hij voltooide zijn opleiding met een postgraduaat in real estate aan de Solvay Brussels School of Economics and Management (SBS-EM).

Frederic adviseert cliënten op het gebied van bouw- en engineeringprojecten en kan daarvoor beroep doen op zijn ruime ervaring in de vastgoedsector. Hij is tevens gespecialiseerd in huurovereenkomsten en andere bezettingsrechten. Hij staat cliënten tevens bij naar aanleiding van de aan– en verkoop van onroerende goederen. Frédéric verleent tevens advies en staat cliënten bij in gerechtszaken en expertises.

Frédéric is plaatsvervangend rechter in de Franstalige rechtbank van koophandel van Brussel.

 

Expertise

Vastgoed- en bouwrecht – Handelsrecht - Burgerlijk recht en aansprakelijkheid