Fabian Tchékémian

Lid van de Balie te Brussel sinds 2000, Fabian Tchékémian behaalde zijn diploma in de rechten aan de Université Libre de Bruxelles (ULB) in 2000.

Zijn praktijk spitst zich toe op het vennootschapsrecht, een rechtstak die hij doceerde aan de UCL - Mons (Université Catholique Louvain - Mons) van 2010 tot 2013.

Fabian Tchékémian komt tussen in geschillenregeling en adviseert in niet-contentieuze zaken. Hij heeft een uitgebreide ervaring opgebouwd in gerechtelijke procedures, in het bijzonder inzake conflicten tussen aandeelhouders en/of bestuurders. Hij komt regelmatig tussen in internationale arbitragerocedures en volgde een opleiding als mediator in burgerlijke en handelszaken.

Fabian Tchékémian reist regelmatig naar Afrika, in het bijzonder naar de Democratische Republiek Congo (DRC). Hij heeft een bedreven ervaring in de onderhandeling van contracten naar het recht van de DRC en in de behandeling van dossiers van schuldinvorderingen en schadeloosstellingen met de Congolese overheidsinstanties. Hij stond eveneens non-profitorganisaties bij in de onderhandelingen van privaat-publieke partnerships voor natuur-en wildbehoud. Tenslotte, adviseert Fabian Tchékémian dikwijls inzake het OHADA recht.

  

Expertise

Corporate, OHADA

 

Publicaties

  • «Droit OHADA de l'arbitrage» avec le bâtonnier Georges-Albert Dal, in la Revue internationale de droit des affaires (DAOR), 2014
  • «Les responsabilités de l'organe de gestion et du commissaire» de Patrick De Wolf (collaboration scientifique), in Le nouveau visage du contrôle des comptes et du révisorat d'entreprises, Bruxelles, Bruylant, 2007
  • «La première mue du Code des sociétés», avec Patrick De Wolf, in Droit des affaires, Actualités et perspectives, Liège, ECCI, 2006