Dominique Bogaert

Dominique is ingeschreven aan de Balie van Brussel sinds april 1988.

Zij studeerde aan de Université Libre de Bruxelles en heeft een master in Europees recht behaald aan het Instituut voor Europese Studies van dezelfde universiteit.

Dominique verleent tal van juridische adviezen en treedt op in procedures in verband met handelscontracten. Zij heeft een expertise in, onder andere, handelsbemiddeling (verkoopconcessies, handelsagentuur-, franchise- en commissieovereenkomsten). Zij behandelt regelmatig dossiers met betrekking tot financiering van projecten door overheidsinstanties en aan openbare markten.

Zij heeft zich ook gespecialiseerd in de bijstand aan organisaties zonder winstoogmerk (VZWs, IVZWs en stichtingen)

Haar kennis van het Italiaans staat haar toe om Italiaanse ondernemingen bij te staan in het verwezenlijken van hun projecten of het beheren van hun geschillen in België, evenals het bijstaan van Italiaanse en Belgische vennootschappen.

 

Expertise

Handelsrecht en europeische rechtDistributie en Administratief recht, Overheidsopdrachten, VZW's, Productaansprakelijkheid, Burgerlijk recht en aansprakelijkheid, Italian Desk

 

Publicaties en conferenties

Conferenties

Januari 2015, "Recent Developments about the managers' duties and liabilities in non profit organizations (ASBL-VZW, AISBL-IVZW)

Maart 2015, "Liability for defective products”, COSMOPACK, Bologna.

November 2012, "Safe management saves management” in "Current legal issues for not-profit organizations”, Seminar De Wolf & Partners, Brussels.

Mei 2012, "Impatto della fiscalita belga per I funzionari europei”, seminar FFPE, May 2012, Brussels

Maart 2010, "What does not-for-profit mean? Limits and Risks” in "Current legal issues for not-profit organizations”, Seminar De Wolf & Partners, Brussels.

Maart 2009, "Più Lavoro” - V Congresso Nazionale, Associazione Nazionale Forense: "Superare la crisi, guardare al futuro”, Napoli.

 

Publicaties:

"Il Bollettino 2018 – review of the "Associazione dei Giuristi di Lingua Italiana” - "La riforma del codice della societa in Belgio"

"Il Bollettino” 2010 – review of the "Associazione dei Giuristi di Lingua Italiana” – "Sentenza della Corte di Cassazione Belga – Interpretazione della Convenzione di Vienna – Possibilità di modificare le condizioni finanziarie di un contratto senza che sia necessario il comune consenso delle parti

Arrêt "Quenon" : rupture d'un contrat d'agence commerciale et sort de l'indemnité complémentaire, Journal de droit européen, februari 2016

Dominique heeft tevens ook veel artikels gepubliceerd ove handels gerelateerde zaken en privaat internationaal recht op de website Business & Law.