Dominique Bogaert

Dominique is ingeschreven aan de Balie van Brussel sinds april 1988.

Zij studeerde aan de Université Libre de Bruxelles en heeft een master in Europees recht behaald aan het Instituut voor Europese Studies van dezelfde universiteit.

Zij treedt op in procedues en verleende tal van juridische adviezen, onder andere in handelsbemiddeling, internationale koop-verkoop, subsidieovereenkomsten met openbare besturen, productaansprakelijkheid en internationaal privaatrecht. Dominique biedt juridische bijstand in joint venture-overeenkomsten zowel België als in het buitenland.

Zij heeft een bijzondere kennis in de praktijk van overheidsopdrachten en adviseert regelmatig VZW's.

Dankzij haar sterke betrokkenheid bij de "Italian Desk” van haar voormalig kantoor, heeft Dominique een substantieel deel van haar beroepsactiviteit gewijdt aan het bijstaan van Italiaanse en Belgische ondernemingen inzake projecten tussen België en Italië.

 

Expertise

Handelsrecht en europeische rechtDistributie en Administratief recht, Overheidsopdrachten, VZW's, Productaansprakelijkheid, Burgerlijk recht en aansprakelijkheid, Italian Desk

 

Publicaties en conferenties

Conferenties

Maart 2015, "Liability for defective products”, COSMOPACK, Bologna.

November 2012, "Safe management saves management” in "Current legal issues for not-profit organizations”, Seminar De Wolf & Partners, Brussels.

Mei 2012, "Impatto della fiscalita belga per I funzionari europei”, seminar FFPE, May 2012, Brussels

Maart 2010, "What does not-for-profit mean? Limits and Risks” in "Current legal issues for not-profit organizations”, Seminar De Wolf & Partners, Brussels.

Maart 2009, "Più Lavoro” - V Congresso Nazionale, Associazione Nazionale Forense: "Superare la crisi, guardare al futuro”, Napoli.

Juli 2005,«La nouvelle réglementation applicable aux associations sans but lucratif», EARTO, Brussels.

April 1998 and 1999, Animating a seminar on negotiation for French and German speaking participants, «Deutsche AnwaltAkademie», Freiburg and Baden Baden.

November 1994, «La vendita internazionale», Camera di Comercio Belgo-Italiana, Brussels.

Publicaties:

"Il Bollettino” 2010 – review of the "Associazione dei Giuristi di Lingua Italiana” – "Sentenza della Corte di Cassazione Belga – Interpretazione della Convenzione di Vienna – Possibilità di modificare le condizioni finanziarie di un contratto senza che sia necessario il comune consenso delle parti

Dominique heeft tevens ook veel artikels gepubliceerd ove handels gerelateerde zaken en privaat internationaal recht op de website Business & Law.