Magali de Fooz

Magali de Fooz behaalde in 2012 haar diploma master in de rechten aan de Vrije Universiteit Brussel.

In maart 2018 trad ze toe tot het ‘corporate’ departement van DALDEWOLF.

Hiervoor was Magali juriste in een bank met internationale bekendheid en advocaat in een Nederlandstalig Brussels advocatenkantoor, dat hoofdzakelijk het vennootschapsrecht behandelt.

Magali is sedert 2014 ingeschreven aan de balie van Brussel.

Expertise: Magali is drietalig (Nederlands – Frans – Engels) en behandelt voornamelijk vennootschapsrechtelijke dossiers.