Inès Vermeiren

Inès Vermeiren behaalde haar Bachelordiploma aan de Université Saint-Louis in Brussel (tweetalig programma). Haar Masterdiploma (cum laude) behaalde ze aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Gedurende haar Master specialiseerde ze zich in Economisch recht en Internationaal & Europees recht.

Ze studeerde ook een jaar aan de Universiteit Zürich in het kader van het Erasmus uitwisselingsprogramma.

Sinds oktober 2018 maakt Inès deel uit van de departementen vennootschapsrecht en commercieel recht bij DALDEWOLF.